Zandagort Egyháza

A Zandagortica WiKi wikiből

Tejút galaxis

Mindig is egyedi nézőpont,eltérő elképzelés valamint a különleges jövőtervezés jellemezte a sokat vitatott szervezetet, mely a későbbiek során "Zandagort Egyháza" néven vált hírhedté. Évszázadokon át szélmalomharcot vívó szervezet, mely legfőbb célkitűzésének az emberi dekadencia és konzervativizmus elleni küzdelmet választotta, Kr.u. 3600 környékén egy olyan aktivista csoport megerősödését támogatta, mely az emberiséget újból a fejlődés és a pezsgés útjára terelheti. A csoport filozófiájának alapjait képező evolúciós farkastörvényre épülő nézetek, meglehetősen divatossá váltak abban az időben, eszméiket egyre többen értették meg, ugyanakkor egyre többen nézték gyanakvóan a szervezet erősödő potenciáljára. "A gennyedző mételyt ki kell fakasztani"- mondta prófétájuk, kinek nevét sajnos a történelem későbbi alakulása szándékosan eltörölte. Vezetésükkel végül ki is pukkant a hatalmas szunnyadó gennyzacskó és a métely fedte seb gyógyulásnak indulhatott.

A Végítélet napját sokan ma már csak távoli legendaként kezelik, még kevésbé tudván, hogy egy hatalmas, az egyház eszméit valló flotta maradt a Tejút galaxis sötét maradványai között. A Zandagort Egyháza kevésbé radikális tagjai viszont a menekültek áradatával tartottak, hogy eredeti eszméiket kevésbé drasztikus módszerekkel, de fogadalmukat megtartva, beteljesítsék.

Új Tejút

Egyfajta közösségi bűntudat az Egyházat egy újabb ideológiai irányzatba taszította, melyben az emberiség egy technológiailag fejlett, hatalmas központosított birodalomként idealizálódott és haladt volna a jövője felé. Egyes források szerint ennek érdekében az Egyház semmilyen eszköztől nem riadt vissza, néhány fennmaradt dokumentum szerint, a klónozási technológiájuk is ebből az időszakban indult erőteljes fejlődésnek. Egykori vezetőik megmaradt sejtjeiből próbáltak visszanyerni bármit, ami Zandagort ellen felhasználni lehetett volna. Ugyancsak ebben az időszakban merült fel először az irányított történelem elve is, melyből az Egyház rengeteget profitált a későbbi korokban. Az Új Tejút habár nagy reményekkel kecsegtetett, nem adta meg az időt az emberiségnek hogy az inváziót túlélje. Az összetartásra még mindig nem képes faj, habár kétes győzelmet aratott, további vándorlásba kényszerült.

Trillian

A Trillian galaxis volt az Egyház egyik legismertebb kísérletének otthona, az évszázadokkal ezelőtti génkutatási adatokkal végre sikerült tökéletes másodpéldányt készíteni egy emberről. Bár a program végül balul ütött ki és a szándék, hogy az emberiséget egy új identitástudat felé vezesse, kevés és szalmalángszerű reményt adott. Sajnos az egyedek későbbiekben egy meghibásodás miatt mind különálló egyéniségnek vallották magukat és az akkori rendszer ellen kezdtek lázadni. A probléma galaxis szintűvé eszkalálódott, végső lépésben különlegesen kiképzett egységek keresték fel és pusztították el a klónokat. Az Egyház hibáját nem bizonyították, de régebbi precedensekre hivatkozva jókora anyagi bírsággal és a technológia használatának időleges megtiltására kárhoztatták.

Az Egyház ezért visszatér egy régebbi ideológiához és K.u. 5800-ban dzsihádot hirdet Zandagort ellen, s bár nyíltan nem állt a felállított flotta élére, ahhoz közel az egész Egyházi rend csatlakozik és vesz részt a keresztes hadjáratban. Sajnos a Jean-Baptise Pecca által vezetett első csapásmérő flotta további sorsáról nem sokat tudni mindezidáig. Ebben az időszakban tűnik fel Zharg'al nevű idegen és tanítványai, egy hatalmas idegen és ősi típusú emberi hajókból álló flottával, sietve a Zandagort által megszorongatott emberiség segítségére. Egyes történelmileg meg nem erősített dokumentumok szerint jó pár emberi csatahajón az egykor volt Tejútrendszerben használt felségjelzések voltak felismerhetőek, megkopottan tündökölve a látszólag évszázados karbantartási hiányában szenvedő flottában. Sajnos azokból a reményvesztett időkből nem igazán maradt fenn a roncsok megvizsgálásáról semmi értékelhető adat, így a puszta fikció lehetősége sem kizárt.

Moira(s4), Malt

A közel végzetes Trillianban történt események, az emberiség több részre szakadását eredményezték, az Egyház pedig közel állt a megsemmisüléshez. Egyes Egyházi leírások szerint itt fejlesztik ki annak a harcos-klónnak az első példányát, melynek génkészletét az egykori Tejút rendszerből megőrzött radikális csoport tagjai adták. Az ősi nyelven "Project in cell" fedőnevű tervezet végül sikeresnek tűnik. Az egyed kellő agressziót, találékonyságot és állóképességet mutatott a Zandagort elleni háború megfordítására.

De a projekt éles tesztje még sokáig váratott magára, bár az Egyházi feljegyzések a Moira Galaxisban és a Malt galaxisban is említik feltűnését. Hogy több példány készült-e a katonából, vagy egyetlen, az nem derült ki az eddig feltárt dokumentumok alapján. A tény, hogy Zandagort egyre szélesebb spektrumban kellett üldöznie az emberiséget, átalakította a fajt menekültből túlélővé. Hogy most Johann Malt elmélete vagy az Egyház ideológiái tették azzá, amivé vált, nem bizonyítható, pusztán a tény igazolja, hogy mind fejlettebb, mind ellenállóbb civilizációk jöttek létre az egymást követő évezredekben.

Bering

Az egység éles tesztje végül a egy félreeső galaxisban történt meg, mely az ősi Bering nevet kapta, az időhiányban szenvedő emberiség elkeseredettségét jellemzi, hogy a korszak Egyháza az eddigi az egyetlen szabályt is megszegte amit eddig nem, a tér és idő kontinuitásába lyukat ütve visszaküldték az egységet, hogy a történelmet megváltoztassa. Sajnos az Egyház ismét kudarcot vallott, habár az egység a tesztek során tökéletesen működött a tér és az idő eltérései okozta zavar miatt feltehetőleg rosszul ismerete fel küldetését illetve annak célpontjait és a lehető legellenkezőbb hatást váltotta ki. Az időparadoxon kiküszöbölésére az Egyház utolsó tartalékait áldozta fel, így talán még éppen időben,de sikerült sok Egyházhű zelóta élete árán megfékezni az egységet, mely önállósodva, saját feje után menve már az emberiség létét fenyegette. A balul sikerült éles teszt után az Egyház elnapolta a klónozást és ismét az egységesített központi fejlett birodalmat célozta meg, mint járható utat az emberiség számára.

Omen

Hosszas hallgatás után, erőt gyűjtve, megpihenten indult neki az emberiség drámájának kővetkező helyszíne, a baljóslatú Omen galaxis felé. Célkitűzései közé tartozott az egyház gazdaságának megerősítése és a régi projecteket túlélt egyedek levadászása.