Diplomácia

A Zandagortica WiKi wikiből

A diplomácia szövetségek közti politikai-katonai-hatalmi megállapodások rendszere. A játékban a diplomácia szempontjából a magányos farkasok (vagyis szövetségen kívüli játékosok) egyszemélyes szövetségnek számítanak. Vagyis nem csak két szövetség közt lehet diplomáciai viszony, hanem egy szövetség és egy magányos farkas vagy akár két magányos farkas közt is. Szövetség esetén a diplomáciai joggal rendelkező tagok tudnak módosítani a diplomáciai viszonyokon, magány farkasnál természetesen maga a játékos. A diplomáciai karriert választó játékosok (akik nem azonosak a diplomáciai joggal rendelkezőkkel) bizonyos többletjogokat kapnak.

A diplomáciai viszonyok spektruma természetesen végtelen, ez teljesen azon múlik, hogy a szövetségek egymás közt miben állapodnak meg. A játék azonban csak korlátozottan képes ezeket lekövetni. Az alábbiakban ezek részletezése jön.

A lehetséges diplomáciai viszonyok (státuszok) (és a játékbeli színeik):

 • semleges viszony (sötét piros)
 • hadiállapot (világos piros)
 • MNT azaz megnemtámadási egyezmény (sárga)
 • testvérszövetség (narancs)

Semleges viszony

Alapállapotban két szövetség semleges viszonyban van egymással. Ez a következőket jelenti:

 • Az egyik szövetség számára a másik szövetség területe (a bolygói közelében lévő hexák) a térképen sötét pirosan jelennek meg. Ha egy flotta ilyen területen van, akkor a morálja percenként 0,1%-kal csökken.
 • Ha a két szövetség flottája találkozik, akkor nem csatáznak egymással (ha csak nem kaptak rá explicit parancsot).
 • A két szövetség korlátok nélkül támadhatja egymást (csaták, fosztások, foglalások).
 • A két szövetség időkorlát nélkül (vagyis egyből) át tud váltani más viszonyba.

Hadiállapot

Ha bármelyik fél hadat üzen a másiknak (a SZÖVETSÉG menüpontban státuszváltással), akkor beáll a hadiállapot. Ez esetben:

 • A térképen világos pirossal látják egymást, ami morálcsökkenés szempontjából ugyanúgy 0,1%-ot jelent percenként.
 • Ha a két szövetség flottája találkozik, akkor csatáznak egymással (akkor is, ha nem kaptak rá explicit támadási parancsot).
 • A két szövetség korlátok nélkül támadhatja egymást (csaták, fosztások, foglalások).
 • Kétoldalú békekötéssel (a SZÖVETSÉG menüpontban ajánlat küldése, majd a másik félnél elfogadása) csak 48 óra lejárta után tér vissza a két szövetség semleges állapotba. Ez alól kivétel, ha a békét egy békebíró kezdeményezi, ez esetben a státuszváltás egyből végbemegy.
 • Kétoldalú MNT-vel vagy testvérszövetséggel is megszüntethető a hadiállapot. Ez esetben ugyanazok a korlátok érvényesek, mint sima békekötésnél, csak a hadiállapot megszűnése után (akár 48 óráig tart, akár egyből történik) nem semleges státuszba kerül a két fél, hanem MNT-be vagy testvérszövetségbe.

Megnemtámadási egyezmény

Ha az egyik fél MNT-t ajánl a másiknak, a másik pedig elfogadja, akkor:

 • A térképen sárgával látják egymást, a flották morálja pedig nem csökken egymás területén.
 • Ha a két szövetség flottája találkozik, akkor nem csatáznak egymással.
 • A két szövetség nem támadhatja egymást, vagyis a flottáik nem tudnak csatázni egymással, és nem tudják kifosztani vagy elfoglalni egymás bolygóit.
 • Az MNT-t egyoldalúan (a SZÖVETSÉG menüpontban státuszváltással) fel lehet bontani. Ha az MNT-nek a megkötésekor a két fél megszabott valamilyen felbontási időt, akkor az MNT csak ennek lejártával szűnik meg.
 • Ha a két fél módosítani akarja az MNT-t (pl a felbontási időt meghosszabbítani), akkor az egyik fél küld egy új ajánlatot, a másik pedig elfogadja, az így létrejövő új MNT pedig felülírja a régit.
 • Nem diplomata karrierrel rendelkező játékos legfeljebb 12 órás felbontási idővel tud MNT-t ajánlani.
 • Diplomata karrierrel rendelkező játékos legfeljebb 48 órás felbontási idővel tud MNT-t ajánlani. Ha az ajánlat a 12 órát meghaladja, és a másik fél ezt elfogadja, akkor a létrejövő MNT nyilvános, vagyis mindkét szövetség adatlapján látszódik minden más játékos számára. Ha egy tanácsnok küld 12 óránál hosszabb ajánlatot, az abból létrejövő MNT titkos lesz (vagyis külsősök nem láthatják).

Testvérszövetség

Ha az egyik fél testvérszövetséget ajánl a másiknak, a másik pedig elfogadja, akkor:

 • A térképen narancssárgával látják egymást, a flották morálja pedig nem csökken egymás területén.
 • Ha a két szövetség flottája találkozik, akkor nem csatáznak egymással.
 • A két szövetség nem támadhatja egymást, vagyis a flottáik nem tudnak csatázni egymással, és nem tudják kifosztani vagy elfoglalni egymás bolygóit.
 • A két szövetség flottái képesek egymás bolygói felett állomásozni, ami egyrészt azt jelenti, hogy harmadik fél támadása esetén védik az adott bolygót, másrészt ha van űrállomás a bolygón, akkor a moráljuk is töltődik.
 • Ha az egyik fél egyik flottája csatázik egy harmadik féllel, és a másik fél egy flottája ugyanazon a pozíción van, akkor utóbbi is automatikusan részt vesz a csatában az egyik fél oldalán a harmadik féllel szemben.
 • A testvérszövetség ugyanúgy kétoldalú viszony, mint a többi, vagyis ha A szövetség testvérszövit köt B szövetséggel, B pedig C-val, akkor A és C között még nem lesz testvérszövetség, ha csak nem kötnek ők is külön ilyen megállapodást.
 • A testvérszövetséget egyoldalúan (a SZÖVETSÉG menüpontban státuszváltással) fel lehet bontani. Ha a testvérszövetségnek a megkötésekor a két fél megszabott valamilyen felbontási időt, akkor a testvérszövetség csak ennek lejártával szűnik meg.
 • Ha a két fél módosítani akarja a testvérszövetséget (pl a felbontási időt meghosszabbítani), akkor az egyik fél küld egy új ajánlatot, a másik pedig elfogadja, az így létrejövő új testvérszövetség pedig felülírja a régit.
 • Nem diplomata karrierrel rendelkező játékos legfeljebb 12 órás felbontási idővel tud testvérszövetséget ajánlani.
 • Diplomata karrierrel rendelkező játékos legfeljebb 48 órás felbontási idővel tud testvérszövetséget ajánlani. Ha az ajánlat a 12 órát meghaladja, és a másik fél ezt elfogadja, akkor a létrejövő testvérszövetség nyilvános, vagyis mindkét szövetség adatlapján látszódik minden más játékos számára. Ha egy tanácsnok küld 12 óránál hosszabb ajánlatot, az abból létrejövő testvérszövetség titkos lesz (vagyis külsősök nem láthatják).

en:Diplomacy